Thời gian và địa điểm cúng giỗ tổ nghề mộc.

Xưởng Online
Thứ Năm, 09/09/2021

Ngày 20 tháng chạp hàng năm được chọn là ngày cúng giỗ tổ vì mọi người lấy ngày giỗ của ông Lỗ Ban làm ngày cúng tổ nghề. Cứ vào ngày này, những người làm trong ngành mộc đều thành tâm và cùng nhau làm mâm cúng giỗ tổ.

Tuy nhiên, một số nơi không cúng giỗ tổ nghề vào 20 tháng Chạp mà lấy ngày 13 tháng 6 âm lịch hàng năm để làm lễ cúng giỗ tổ ngành mộc. 

Địa điểm tổ chức lễ cúng giỗ tổ nghề mộc thường là ở nhà người thợ hoặc công xưởng sản xuất, nơi sản xuất nghề mộc để tổ nghề có thể chừng giám công việc làm ăn và phù hộ cho những người trong ngành.

Ở những làng nghề truyền thống nghề mộc thì mâm cúng tổ nghề thường được đặt ở thành hoàng để tất cả người dân trong làng có thể cùng tham dự. 

Viết bình luận của bạn
Facebook Xuong.com.vn Zalo Xuong.com.vn Messenger Xuong.com.vn